ثبت نام بافندگان

با کلیک بر روی لینک فوق به صفحه ثبت نام بافندگان منتقل می شوید. پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده در فرم، اطلاعات شما در سامانه ثبت می شود.

گالری تصاویر

توضیحات مربوط به ثبت نام توضیحات مربوط به ثبت نام توضیحات مربوط به ثبت نام توضیحات مربوط به ثبت نام توضیحات مربوط به ثبت نام

وبلاگ خبری

توضیحات مربوط به ثبت نام توضیحات مربوط به ثبت نام توضیحات مربوط به ثبت نام توضیحات مربوط به ثبت نام توضیحات مربوط به ثبت نام

خدمات ما

خدمات آنلاین تولیدکنندگان فرش دستباف

ثبت نام آنلاین

ثبت اطلاعات مربوط به فعالان حوزه فرش استان کرمان و همچنین افراد دیگری در این رسته ها فعالیت می کنند

پیگیری آنلاین بیمه

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

ثبت روند تولید فرش

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

ثبت مشخصات تولیدکنندگان

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

گالری تصاویر

تصاویر منتخب فرش های بافته شده